Dizajner odjeće je četverogodišnje zanimanje iz sektora mode, tekstila i kože. Dizajneri odjeće kreiraju i osmišljavaju modnu odjeću te izrađuju modne odjevne proizvode.

Dizajner odjeće je smjer s područja likovne umjetnosti. Dizajner odjeće razvija umjetničke ili dizajnerske koncepte modnih projekata,  kao dio tima ili samostalno. Istražuje, prati i analizira modne trendove, modne događaje i manifestacije. Predlaže modne koncepte i u skladu s njima kreira/dizajnira odjeću i ostale modne proizvode, uvažavajući estetske, funkcionalne i tržišne zahtjeve. Analizira, planira i organizira razvoj modnog projekta. Predstavlja modnu ideju likovno i tehnički, prikazuje odjeću i ostale modne proizvode ručnim tehnikama ili digitalnim alatima. Odabire materijale, oblikuje modne proizvode primjenom ručne i/ili digitalne tehnologije, u skladu s konceptom i modnom idejom. Razvija proizvode i izrađuje prototipove kroz modni laboratorij. Po potrebi vizualizira ideju skulpturalnim pristupom u svrhu materijalizacije ideje. Promovira modne projekte koristeći se različitim medijima. Posjeduje temeljna znanja iz modnog marketinga potrebna za uspješno tržišno pozicioniranje. Razumije značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Posao obavlja kao samostalni dizajner ili kao dio razvojnog tima u tvrtkama.

Nakon završetka srednje škole i položenih ispita državne mature moguće je nastaviti školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, fakultetima iz područja likovne umjetnosti, ali i svim drugim fakultetima i veleučilištima. Ukoliko ne postoji interes za nastavkom obrazovanja, postoji mogućnost zaposlenja kao:

 • samostalni dizajner odjeće ili dio razvojnog tima u modnim tvrtkama
 • modni dizajner
 • kostimograf
 • dizajner unutarnjeg uređenja tekstila
 • osnivač i voditelj vlastite proizvodne djelatnosti

POPIS KLJUČNIH POSLOVA DIZAJNERA ODJEĆE:

 • praćenje društvenog utjecaja mode i modnog dizajna
 • predstavljanje modne ideje tradicionalnim i digitalnim izražajnim sredstvima likovnih elemenata, načela oblikovanja i stilskih obilježja u dizajnu modnog projekta
 • primjena rezultata istraživanja modnih kretanja u dizajnu tekstilnih materijala, boja i oblika
 • prilagoditi dizajn modnog projekta očekivanjima, specifičnim i promjenjivim potrebama ciljane skupine
 • izraditi portfelj od idejnih do izvedbenih (tehničkih) detalja modnog projekta
 • dizajnirati modni projekt prema području, temi, simboličkim resursima, ciljanoj skupini i namjeni
 • analizirati oblike, siluete, materijale i postupke potrebne za materijaliziranje modnog projekta
 • odrediti boje, osnovne i pomoćne materijale za modni projekt
 • primijeniti tehnike izrade, konstrukcije i modeliranja u materijalizaciji modnog projekta
 • koristiti tehnike manipuliranja tekstilom u razvoju modnog projekta
 • primijeniti elemente održive mode i ekološki prihvatljiv pristup u razvoju modnog projekta
 • primijeniti tehnike ručnog rada  u razvoju modnog projekta
 • koristiti elemente i tehnike tradicionalnog tekstilnog rukotvorstva u razvoju modnog projekta
 • surađivati  s kulturnim, umjetničkim, društvenim i obrazovnim institucijama u razvoju modnog projekta

UVJETI UPISA ZA ZANIMANJE DIZAJNER ODJEĆE:

 • završena osnovna škola
 • najmanje 50 bodova na temelju ocjena i uspjeha (posebno važni predmeti za upis su kemija, likovna kultura, tehnička kultura)
 • provjera likovnih sposobnosti: crtanje stolca (kompozicija, proporcija) i test boja (određivanje intenziteta boje, kompozicija plohe)
  • na provjeri je nužno postići najmanje 70 bodova (od mogućih 120), kandidati koji postignu manje od 70 bodova se ne uvrštavaju na rang listu
  • na provjeru likovnih sposobnosti je potrebno donijeti ispravu koja potvrđuje identitet (osobna iskaznica, putovnica…) i pribor ( olovka, gumica, tempere, kist, paleta)
 • rang lista kandidata za upis formirat će se sukladno odredbama  Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole.
 • prema odobrenoj strukturi upisa za 2022./23. šk. god., učenici od prvog razreda upisuju program pod nazivom dizajner odjeće (u prvom razredu je on istovjetan programu ”likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja“, a od drugog razreda specifičan za zanimanje dizajner odjeće)

NASTAVNI PLAN ZA ZANIMANJE DIZAJNER ODJEĆE:

NASTAVNI PLAN1.r2.r3.r4.r
Hrvatski jezik4433
Strani jezik3333
Glazbena umjetnost11
Povijest2222*
Etika/Vjeronauk1111
Geografija21
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Matematika22
Kemija2
Povijest likovne umjetnosti2222
Tehničko crtanje2
Pismo2
Crtanje i slikanje4444
Plastično oblikovanje4
Teorija oblikovanja22
Tekstilni materijali12
Konstrukcija odjeće22
Kreiranje odjeće i dodataka448
Izrada odjeće i dodataka444
Oblikovanje tekstilnih plošnih proizvoda4
Povijest odjevanja2
Računalstvo222
UKUPNO35353535
Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: