Tekstilno-kemijski tehničar je četverogodišnje zanimanje iz sektora mode, tekstila i kože. Tekstilno-kemijski tehničar oplemenjuje tekstilne materijale dajući im boju i uzorke.

Tekstilno – kemijski tehničar ispituje, oplemenjuje i njeguje modni i funkcionalni tekstil i kombinirajući tradicionalne aspekte tekstila s uzbudljivim i inovativnim primjenama u tehničkom tekstilu, zaštitnoj odjeći, sportskoj odjeći, nano-materijalima, biomaterijalima i druge svrhe. Profesionalno ispituje mehanička, fizikalna i kemijska svojstva modnog i funkcionalnog tekstila, oplemenjuje modni i ostali funkcionalni tekstil dajući mu nova estetska i funkcionalna svojstva, te profesionalno njeguje modni i funkcionalni tekstil i kožu, savjetuje potrošače u odabiru primjerenih postupaka njege, primjenjuje ekološka sredstva za oplemenjivanje i njegu čime smanjuje ekološki otisak tih postupaka.

Nakon završetka škole i položenih ispita državne mature, moguće je nastaviti školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu i svim drugim fakultetima i veleučilištima.

Također, moguće je položiti majstorski ispit (diploma o majstorskom zvanju) koji omogućuje samostalno otvaranje i vođenje vlastite djelatnosti te vođenje djelatnosti za drugog obrtnika.

Ukoliko ne postoji interes za nastavkom obrazovanja, postoji mogućnost zaposlenja u:

 • industrijskoj proizvodnji tekstila i kože, u svim fazama ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila i kože
 • laboratorijima za ispitivanje, istraživanje i razvoj  u području tekstila i kože
 • kemijskim čistionicama i praonicama tekstila i kože
 • radionicama i modnim studijima  za oplemenjivanje tekstila i kože
 • trgovinama tekstila i kože

POPIS KLJUČNIH POSLOVA TEKSTILNO-KEMIJSKOG TEHNIČARA:

 • istraživanje, primjena i razvoj inovacija u području ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
 • pratiti razvoj novih materijala i njihovih svojstava na tržištu tekstila
 • istražiti primjenjivost novih materijala i sredstva za održavanje i oplemenjivanje tekstila i kože u postojećim uvjetima
 • praćenje i primjena kolorističkih trendova i dizajniranje uzoraka za tisak na tekstilu
 • primijeniti odgovarajuću tehniku tiska tekstila
 • planiranje i organiziranje rada u procesima ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
 • laboratorijsko ispitivanje svojstava modnog i funkcionalnog tekstila
 • laboratorijsko oplemenjivanje modnog i funkcionalnog tekstila
 • njega modnog i funkcionalnog tekstila
 • ocijeniti ekološku prihvatljivost sredstava i postupaka ispitivanja, oplemenjivanja i njege tekstila
 • održivo upravljati resursima s ciljem produživanja životnog vijeka materijala u području tekstila
 • zbrinjavati  materijale i sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila.
 • reciklirati materijale i sredstva za ispitivanje, oplemenjivanje i njegu tekstila

UVJETI UPISA ZA ZANIMANJE TEKSTILNO-KEMIJSKI TEHNIČAR:

NASTAVNI PLAN1.r2.r3.r4.r
Hrvatski jezik4433
Strani jezik2222
Povijest222
Etika / Vjeronauk1111
Zemljopis21
Politika i gospodarstvo2
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Matematika3333
Fizika22
Kemija22
UKUPNO20191313
Analitička kemija3
Fizikalna kemija3
Računalstvo22
Tehničko crtanje i elementi strojeva2
Automatizacija2
Tekstilni materijali s ispitivanjem222
Estetika2
Pripremni procesi s vježbama4
Tehnologija apreture s vježbama454
Tehnologija bojenja s vježbama356
Tehnologija tiska s vježbama5
Njega tekstila3
UKUPNO STRUČNI DIO11131819
SVEUKUPNO31323132
Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: