Tekstilni tehničar je četverogodišnje zanimanje iz sektora mode, tekstila i kože. Tekstilni tehničar u svom radu dizajnira predmete od različitih vrsta materijala i tekstila.

Tekstilni tehničar u svom radu dizajnira predmete od različitih vrsta materijala i tekstila. Osmišljava i razvija proizvode više dodane vrijednosti, u širokom području novih materijala, tekstura, uzoraka, motiva, tkanina, modnih dodataka, proizvoda za interijere i sličnih namjena.

U svrhu stvaranja novih vrijednosti poznaje i primjenjuje znanja o razvoju tekstila u povijesnom, kulturološkom i društvenom kontekstu. Kontinuirano prati trendove modnog dizajna i tržišta. U tijeku je s razvojem računalnih programa za dizajniranje tekstilnih uzoraka i motiva kao alata za kreativno izražavanje. Poznaje i primjenjuje nacionalne i regionalne tradicijske tehnike izrade tekstila.

Sudjeluje u istraživanjima i analizi potreba potrošača, razvoju dizajniranog proizvoda te izradi prototipa. Posjeduje široki raspon znanja i vještina, među kojima su kreativnost, inovativnost, komunikativnost, sposobnost rješavanja problema i donošenja odluka. Ima razvijeni osjećaj za funkcionalne i estetske vrijednosti usklađene sa zahtjevima tržišta, etičkim načelima kao i načelima održivog gospodarstva.

Nakon završetka škole i položenih ispita državne mature, moguće je nastaviti školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu i svim drugim fakultetima i veleučilištima.

Također, moguće je položiti majstorski ispit (diploma o majstorskom zvanju) koji omogućuje samostalno otvaranje i vođenje vlastite djelatnosti te vođenje djelatnosti za drugog obrtnika.

Ukoliko ne postoji interes za nastavkom obrazovanja, postoji mogućnost zaposlenja u:

 • kreativnim industrijama
 • modnom i tekstilnom sektoru
 • primijenjenoj umjetnosti
 •  samostalno djelovanje kao “freelancer” u izravnom kontaktu s klijentima

POPIS KLJUČNIH POSLOVA TEKSTILNOG TEHNIČARA:

 • praćenje kretanja tržišta u području mode, tekstila i dizajna
 • analiziranje i primjena tradicijskog tekstila
 • strukturno analiziranje  tekstilnih materijala
 • stvaranje idejnih rješenja tekstilnog uzorka/motiva
 • izrađivanje tekstilnog uzorka različitim tehnikama
 • izrađivanje prototipa/probnog modela tekstilnog proizvoda
 • praćenje poslovno tehnološke dokumentacije i tijeka izrade proizvoda tekstilnog dizajna
 • predstavljanje i prodaja dizajniranih tekstilnih proizvoda
 • sudjelovanje u stvaranju i upravljanju modnim brendom
 • poslovno komuniciranje u području rada računalnog dizajnera tekstila
 • tržišno komuniciranje u području rada tekstilnog tehničara
 • osiguravanje kvalitete u procesima dizajniranja i izrade tekstilnog  proizvoda
 • primjenjivanje elemenata poslovanja po pravilima kružnog gospodarstva
 • poštivanje pravnih okvira, autorskih prava i intelektualnog vlasništva u području modnog poslovanja
 • poštivanje pravila sigurnosti i zaštite na radu

UVJETI UPISA ZA ZANIMANJE TEKSTILNI TEHNIČAR:

NASTAVNI PLAN1.r2.r3.r4.r
Hrvatski jezik4433
Strani jezik2222
Povijest222
Etika / Vjeronauk1111
Zemljopis21
Politika i gospodarstvo2
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Matematika3333
Fizika22
Kemija22
UKUPNO20191313
Računalstvo22
Tehničko crtanje i elementi strojeva2
Automatizacija2
Tekstilni materijali s ispitivanjem222
Estetika2
Tehnologija predenja s vježbama2334
Tehnologija pletenja s vježbama3333
Tehnologija tkanja s vježbama2333
Konstrukcija tkanina s vježbama33
Konstrukcija pletiva s vježbama32
UKUPNO STRUČNI DIO11131919
SVEUKUPNO31323232

Galerija
Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: