Mjere sigurnosti

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

Objavljeno 19. veljače 2021.

Ravnateljica škole, stručne suradnice pedagoginja i psihologinja te tajnik škole pokrenuli su inicijativu donošenja personaliziranog Protokola postupanja u slučaju nasilja u školi u skladu sa svim važećim zakonima i pravilnicima. Uz protokol je važna okosnica Preventivni program koji su osmislile i provode stručne suradnice pedagoginja i psihologinja s nastavnicima i učenicima, a koji predstavlja proaktivno djelovanje u prevenciji nasilja. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi u suradnji s Nastavničkim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem učenika, donijet će Školski odbor.

Protokol se sastoji od šest dijelova. U uvodnom dijelu navode se svi važeći zakoni i pravilnici. S Protokolom se u svrhu prevencije upoznaju svi djelatnici i učenici Škole – s njihovim pravima i obvezama. Naglasak stavlja na univerzalnu prevenciju na razini cijele škole (pedagoške radionice, Padlet profil škole, obilježavanje važnih datuma i izložbi), selektivnu prevenciju u vidu grupnog rada kroz izvannastavnu aktivnost Dizajn života, preventivne programe usmjerene prevenciji svih oblika nasilja, prevenciji rizičnih ponašanja, promociji i očuvanju mentalnog zdravlja, profesionalnoj orijentaciji, stručnom usavršavanju djelatnika, edukativnim predavanjima za roditelje, formiranju interdisciplinarnog tima (školska liječnica, predstavnik nadležnog Centra za socijalnu skrb, predstavnik nadležne PU, stručne suradnice).

U drugom dijelu kao vrste nasilja postavlja fizički napad koji uključuje spolno zlostavljanje, zatim psihičko (emocionalno i socijalno) nasilje, a koje uključuje elektroničko nasilje koje je moguće u kontekstu pandemije, online nastave i povećanog korištenja društvenih mreža.

U trećem dijelu Protokol definira postupanja u slučaju neprimjerenog ponašanja u školi među učenicima, učenika prema djelatniku škole, djelatnika škole prema učeniku i postupanje u slučaju vršnjačkog sukoba.

Nadalje, u četvrtom dijelu navodi postupanje škole u slučaju saznanja ili sumnje o nasilju ili zanemarivanju u obitelji učenika.

U petom dijelu definira postupanje škole u slučaju sumnje ili saznanja o suicidalnim sklonostima i povezanim rizičnim ponašanjima, točnije samoozljeđivanjem ili suicidalnim mislima, namjerama, pokušajem suicida ili sumnje na suicid, odnosno suicida.

Šesti dio protokola izlaže način evidencije nasilja i koje se nadležne institucije obavještavaju.

Tekst: Dr. sc. Maja Dadić Žeravica, Lea Cikron, mag. psych., Iva Sokić, mag. paed., Igor Čaić, mag. iur.

Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: