Informacije

Obrana završnog rada, zimski rok 2021.

Objavljeno 22. rujna 2020.

Prema Vremeniku izrade i obrane završnog rada za školsku godinu 2019./2020. učenici do 30. studenog 2020. prijavljuju obranu završnog rada. Rad predaju tijekom siječnja 2021., a najkasnije 10 dana prije obrane završnog rada.

Zimski rok polaganja završnog rada: 4. veljače 2021.

Podjela svjedodžbi: 11. veljače 2021.

Prosudbeni odbor

Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: