Aktualnosti

Modernizacija strukovnih kurikuluma

Objavljeno 09. ožujka 2021.

Škola za modu i dizajn, točnije pojedini nastavnici i ravnateljica aktivno sudjeluju u sklopu projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji je sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projekt se provodi u razdoblju od studenog 2017. godine do prosinca 2022. godine, ukupne vrijednosti u iznosu od 232.848.999,94 HRK. Ovim projektom pristupa se modernizaciji strukovnog obrazovanja u RH i razvoju novih strukovnih kurikuluma s jakom poveznicom s potrebama tržišta rada kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno HKO-u i koji će se temeljiti na kurikularnom pristupu i ishodima učenja. Pristup sektorskih kurikuluma koje će razviti ASOO, dovest će do racionalizacije broja kurikuluma, omogućit će učenicima lakše uključivanje na tržište rada, bolju horizontalnu prohodnost, profesionalni razvoj ali i nastavak obrazovanja.

Podsektorska radna skupine za tekstil i kožu kojom koordinira ravnateljica Maja Dadić Žeravica, a čine je viša savjetnica za modu, tekstil i kožu Danijela Pustahija Musulin, Olga Kolobarić (Škola za modu i dizajn), Marija Čališ (Škola za modu i dizajn) te još pet kolegica iz drugih ustanova. Ujedno u realizaciji standarda zanimanja sudjelovale su kolegice Tatjana Novak i Ankica Flegar iz Škole za modu i dizajn

U Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira je do sada upisano deset standarda zanimanja:

 • Šivač tekstilnih i odjevnih proizvoda/Šivačica tekstilnih i odjevnih proizvoda (3);
 • Modni krojač/modna krojačica (4.1);
 • Modni asistent u prodaji/modna asistentica u prodaji (4.1);
 • Modni galanterist/Modna galanteristica (4.1);
 • Modni obućar/Modna obućarka (4.2);
 • Laboratorijski tehničar za tekstil i kožu/Laboratorijska tehničarka za tekstil i kožu (4.2);
 • Modni CAD dizajner/Modna CAD dizajnerica (4.2);
 • Modni dizajner/Modna dizajnerica (4.2);
 • Računalni dizajner tekstilnih proizvoda/Računalna dizajnerica tekstilnih proizvoda (4.2);
 • Dizajner modne komunikacije/Dizajnerica modne komunikacije (4.2).

Podsektorska radna skupina je na svom sastanku dana 15. prosinca 2020. godine predložila osam standarda kvalifikacija:

 • Modni krojač/modna krojačica (4.1);
 • Modni asistent u prodaji (4.1);
 • Modni galanterist/modna galanteristica (4.1);
 • Tehnički dizajner cipela/tehnička dizajnerica cipela (4.2);
 • Modni laboratorijski tehničar/modna laboratorijska tehničarka (4.2);
 • Računalni dizajner tekstilnih proizvoda/računalna dizajnerica tekstilnih proizvoda (4.2);
 • Modni CAD dizajner/modna CAD dizajnerica (4.2);
 • Dizajner modne komunikacije/dizajnerica modne komunikacije (4.2);

Podsektorsku radnu skupnu za tekstil i kožu, kao i skupine koje će razvijati standarde kvalifikacija, čeka mnogo ulaganja truda, vremena i znanja kako bi dobili kvalitetne standarde kvalifikacije koje će otvoriti put za modernizirane strukovne kurikulume, a za koje se nadamo da će u skoroj budućnosti biti uvedeni u Školu za modu i dizajn.

Maja Dadić Žeravica, ravnateljica

Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: