Financijski planovi i izvješća
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 31.12.2023.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 31.12.2023.
REFERENTNA STRANICA 2023.
Plan nabave za 2024. godinu
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024-2026.GOD.
Plan nabave za 2023. godinu
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.2023.-30.06.2023.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.-30.06.2023.
REFERENTNA STRANICA 1-6-23
Financijsko izvješće za 2022. godinu - excel (objavljeno: 10. veljače 2023.)
Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu (objavljeno: 10. veljače 2023.)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.2022.-30.06.2022.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.-30.06.2022.
Financijsko izvješće za 2021. godinu - excel (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Bilješke za 2021. godinu (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Financijsko izvješće za 2020. godinu - excel (objavljeno: 3. veljače 2021.)
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu (objavljeno: 3. veljače 2021.)
Plan nabave za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu i procjena za 2022., 2023. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Dopuna plana nabave za 2020. godinu
Plan rashoda i izdataka za 2020. - 2022.
Rebalans plana prihoda i izdataka za 2020. godinu
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu