Obavijest o održavanju selektivnog postupka - nastavnik struk.-teor.predmeta i prakt.nast.odj.tehn.(17.05.2024.)
Obavijest o rezultatima natječaja-stručni suradnik/ica pedagoga (20.3.2024.)
Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnik/ica glazbene umjetnosti (20.3.2024.)
Obavijest br. 2 o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja pedagoga (13.3.2024.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja -glazbena umjetnost (8.03.2024.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja pedagoga (8.03.2024.)
Natječaj za radno mjesto glazbena umjetnost (26.2.2024.)
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ce pedagoga (26.2.2024.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnika stručno teorijskih sadržaja - usmeni razgovor (31.01.2024.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnika stručno teorijskih sadržaja (23.01.2024.)
Natječaj za nastavnika stručno teorijskih sadržaja (12.01.2024.)
Natječaj za ravnatelja/icu (10.01.2024.)
Obavijest o rezultatima natječaja - spremač/ica (8.11.2023.)
Obavijest o rezultatima natječaja - engleski jezik (3.11.2023.)
Obavijest o rezultatima natječaja - hrvatski jezik (3.11.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja spremača/ice (3.11.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnika/ce glazbene umjetnosti (24.10.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnik/ica engleskog jezika (23.10.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnika/ice hrvatskog jezika (23.10.2023.)
Natječaj za radno mjesto spremača/icu (19.10.2023.)
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce glazbena umjetnost (16.10.2023.)
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce engleskog jezika (16.10.2023.)
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog jezika (16.10.2023.)
Obavijest o rezultatima natječaja - stručni suradnik/ca pedagog (13.10.2023.)
Raspored održavanja selektivnog postupka - razgovora s kandidatima, za radno mjesto stručnog suradnika - pedagoga (11.10.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanju pedagoga (6.10.2023.)
Obavijest o rezultatima natječaja za nastavnika/cu stručno teorijskih sadržaja (3.10.2023.)
Obavijest o rezultatima natječaja nastavnika/ce matematike (3.10.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnika/ice matematike ( 18.9.2023.)
Obavijest o održavanju selektivnog postupka i upute u postupku zapošljavanja nastavnika/ce stručno teorijskih sadržaja (4.09.2023.)
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce matematike (30.08.2023.)
Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce stručno teorijskih sadržaja (24.8.2023.)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 31.12.2023.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 31.12.2023.
REFERENTNA STRANICA 2023.
Plan nabave za 2024. godinu
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024-2026.GOD.
Plan nabave za 2023. godinu
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.2023.-30.06.2023.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.-30.06.2023.
REFERENTNA STRANICA 1-6-23
Financijsko izvješće za 2022. godinu - excel (objavljeno: 10. veljače 2023.)
Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu (objavljeno: 10. veljače 2023.)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.2022.-30.06.2022.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 1.1.-30.06.2022.
Financijsko izvješće za 2021. godinu - excel (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Bilješke za 2021. godinu (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu (objavljeno: 1. veljače 2022.)
Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Financijsko izvješće za 2020. godinu - excel (objavljeno: 3. veljače 2021.)
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu (objavljeno: 3. veljače 2021.)
Plan nabave za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu i procjena za 2022., 2023. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Dopuna plana nabave za 2020. godinu
Plan rashoda i izdataka za 2020. - 2022.
Rebalans plana prihoda i izdataka za 2020. godinu
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.
Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. godinu
Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu
Izvod iz zapisnika konstituirajuće sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika s 35. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika s 36. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika s 37. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika s 39. sjednice Školskog odbora
Izvod iz zapisnika s 40. sjednice Školskog odbora