Ovaj rad je inspiriran proglašenjem Prekograničnog rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav.

Projekt Hrvatska Amazona je inspiriran proglašenjem Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav između pet država – Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije na 33. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća UNESCO programa „Čovjek i biosfera“ (MAB) u Abuji u Nigeriji 15.09.2021.

Cilj rezervata biosfere je očuvanje bioraznolikosti i održivi razvoj tog prostora, s obzirom da se radi o značajnom ekosustavu sačinjenom od poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, sprudova, obala, napuštenih korita i meandara rijeka, čak 75 tipova staništa te brojne rijetke i ugrožene vrste flore i faune.
Ovo područje se naziva Europskom i Hrvatskom Amazonom.

Nit vodilja za kolekciju Hrvatska Amazona bile su zaštićene ptice rezervata Veliki Pažut, koji se nalazi na ušću Mure u Dravu: orao štekavac, vodomar i kulik sljepčić. Uzorci inspirirani pticama su izrađeni postupkom teselacije, te su 3 različita uzorka otisnuta na tkaninu tehnikom sitotiska.Istraživanjem oblika i veličina ptica došlo se do različitih modela suknji i košulja, koje su iskrojene i sašivene. Odabrane boje tkanina su boje njihovih prirodnih staništa.Drugi dio kolekcije čine majice, hlače i ruksaci. Fotografije ptica su obrađene u pop art stilu i tehnikom transfer tiska aplicirane na majice. Uz to su iskrojene i sašivene hlače, koje bojom prate uzorke na majicama. Na ruksake su aplicirane stilizirane spomenute ptice.

Projekt je povezao tekstilno kemijske tehničare i krojače, a željela se skrenuti pažnja na postojanje gotovo nedirnutih prirodnih zajednica u našoj blizini, te potaknuti na promišljanje i aktivno uključivanje u njihovo očuvanje. 

Idejni crteži i kreativni sitotisak: Ariana Dragšić, Patricia Horvat, Emanuela Ivandić, Magdalena Novak, Nika Šemeš, Antonela Žilić, Tekstilno – kemijski tehničar – Tehnologija tiska s vježbama

Odabir modela, krojenje i izrada: Patricia Julijan, Sara Antičević, Lara Rukavina – Krojač

Fotografije i obrada: Valentina Suša, Leda Rubinić, Tekstilno – kemijski tehničar – Izborna nastava

Modeli: Sara Antičević, Barbara Brajdić, Patricia Julijan, Ivana Jurasović, Lara Rukavina, Nikoliona Tošić

Nastavnice: Marija Gašperov i Tatjana Novak

Hrvatska Amazona, ušće Mure u Dravu – Modno edukativni projekt
Ovaj rad je inspiriran proglašenjem Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav između pet država – Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije na 33. sjednici Međunarodnog…
Idi na taj Sway
Podijeli
Pošaljite svojim prijateljima ili podijelite na drušvenim mrežama: